top of page

TCM INNER BALANCE

strategie značky & vizuální identita 
web design & web

Čínská medicína je v České republice stále ještě nerozvinutý obor ~ zastavili jsme se někde na konci minulého století, alespoň co se estetiky týče. TCM Inner Balance přichází
s moderním pojetím tradičního oboru. Vytvořili totiž centrum, kde jde vizuální požitek ruku v ruce s příjemným prostředím, bezpečím a profesionalitou. Tradiční čínskou medicínou se zaměřující na ženské obtíže, které jsou v naší společnosti mnohdy tabu a z celostního přístupu jim není věnováno dostatečné množství pozornosti.
tcm_elizatelier.png
branding: Eliška Krutáková
photo: Oldřich Hrb
 
tcm-elizatelier.jpg
V logu jsme chtěli reflektovat rovnováhu a cestu k ní. Nahoru a dolů. Čas a prostor. Jing & Jang.
Chtěli jsme se však vyhnout symbolům, které jsou v naší kultuře nesrozumitelné, nebo naopak nadmíru užívané. Zvolili jsme moderní elegantní typografii, která vizuální identitě dominuje. Z její skladby pak vznikl symbol, který tuto myšlenky vizuálně reprezentuje.
bottom of page